Församlingen

Citykyrkan i Linköping består av människor med olika åldrar och bakgrund som delar tron på Jesus. Med grund i Bibeln och medlemmarnas egen erfarenhet av Gud vill församlingen sprida det goda budskapet att människan kan bli räddad till evigt liv och få gemenskap med Gud genom att bli döpt och följa Jesus.


Församlingens strävan är att Guds omsorg och kärlek skall få prägla både den inre gemenskapen och det sätt som församlingen betjänar Linköping och omvärlden. Vi vill vara en öppen och välkomnande gemenskap. Alla de samlingar som annonseras ut är öppna för alla att delta i.


Vår kyrkobyggnad ligger på S:t Larsgatan 19 - mitt i centrala Linköping och vi är idag (april 2019) runt 90 medlemmar.


Citykyrkan är en frikyrkoförsamling som är en del av trossamfundet Evangeliska Frikyrkan. Detta är ett nygammalt samfund som bildades 1997 genom ett samgående mellan Helgelseförbundet, Fribaptistsamfundet och Örebromissionen, alla med sina rötter i 1800-talets folkväckelse i Sverige.
Evangeliska Frikyrkan har idag ca 300 församlingar med omkring 33 000 medlemmar över hela vårt land.