Vår tro

Citykyrkan är en kristen församling. Det innebär att vi tror på Jesus Kristus, samlas med Honom i centrum och söker följa Honom idag.

Det viktigaste i den kristna tron kan sammanfattas med en central bibeltext, det som brukar kallas för "Lilla Bibeln":

"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv."  (Joh 3:16) 

Trosbekännelsen

Trosbekännelsen sammanfattar den kristna tron som en tro på en treenig Gud: Gud som Fader, Son och Ande. Det finns olika formulerade trosbekännelser. Den apostoliska trosbekännelsen här nedan har sina rötter i det andra århundrandet och förenar de fyra kyrkofamiljerna (den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan, den lutherska kyrkan och frikyrkan) omkring en och samma bekännelse:

"Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv."

Fördjupning

Citykyrkan är en del av trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK). Tillsammans lyfter alla EFK-församlingar fram följande fyra ord som sammanfattning av vår tro och självförståelse:

  • Evangelikal anknyter till den klassiska kristna tron som är förankrad i Bibeln och understryker varje människas behov av att omvända sig och ta emot frälsning genom tro på Jesus. Lausannedeklarationen är ett central dokument som beskriver evangelikal tro.
  • Missionell innebär att församlingen finns till för att betjäna vår värld med ett fullt evangelium: Hela evangeliet till hela människan. Det innebär att vi i Linköping och ut över vår värld inte bara berättar om Jesus med ord, utan även genom att visa omsorg människors fysiska behov i handling visar på Guds kärlek och omsorg.
  • Baptistisk innebär att vår församling är en gemenskap av människor som personligen bekänt sin tro och låtit döpa sig. Jämlikhet och delaktighet är viktigt i den baptistiska traditionen.
  • Karismatisk lyfter fram det sätt som Gud agerar här och nu. Genom den Helige Ande tar vi emot frälsningen som innebär en verklig förvandling och upprättelse av människan. Genom att Anden tar plats hos den enskilda troende får vi kraft att leva det goda liv Gud tänkt och utföra den tjänst som han sänder oss att göra. Med Guds kraft närvarade är vi inte begränsade till människans resurser eller naturens lagar. Det övernaturliga blir naturligt.

Du kan läsa mer utförligt om dessa fyra ord i dokumentet EFKs Tro och självsförståelse

Är du nyfiken och vill veta mer om kristen tro? Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi gärna mer!